สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา TCAS63 – TCAS66 น้อง ม.3 ม.4 ม.5 เตรียมตัวพบ TCAS โฉมใหม่

แนวทางการพัฒนา TCAS63 – TCAS66

ทปอ. รับรองแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนการ TCAS ที่เสนอปรับรวมการยืนยันสิทธิ์ ให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระยะเวลาการดำเนินงานที่เร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง การสละสิทธ์ลดลง จะเริ่มดำเนินการในปี 2564 – 2566

 

สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> ไฟล์แนบ
 

2563

 1. TCAS63 ใช้ระบบ TCAS62 (สมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 5 รอบ)
 2. สื่อสาร/ประชาพิจารณ์รวมรอบยืนยันสิทธิ์รอบ 3 และ 4 (TCAS64 ใหม่)
 3. ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก Admission ปี 2566
 4. เตรียมข้อสอบ GAT/PAT ใหม่ (Aptitude & Competency Examination)

2564

 1. ใช้ระบบ TCAS64 ใหม่ (สมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 4 รอบ)
 2. เริ่มจัดสอบ GAT/PAT ใหม่
 • TCAS64 – TCAS66 ใช้ระบบ Double sorting เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้ที่นั่งตามความต้องการและเรียกสำรองที่นั่งให้ ม/ส

2565

 1. TCAS65 ใช้ระบบ TCAS64 ใหม่
 2. ประชาสัมพันธ์การรวมรอบยืนยันสิทธ์ รอบ 1 และ รอบ2
 3. เตรียมความพร้อมการปรับข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

2566

 1. ใช้ระบบ TCAS66 ใหม่ (สมัคร 5 แบบ ยืนยันสิทธิ์ 3 รอบ)
 2. ใช้เกณฑ์การคัดเลือก Admission ใหม่
 3. ใช้คะแนนผลการสอบรายวิชา GAT/PAT ใหม่ และ 9 วิชาสามัญรูปแบบใหม่