สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดตงานเปิดบ้าน Open House (ก.ย. 62)


 

OPEN HOUSE 2019 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน 2562

วันที่ 5-6 กันยายนนี้ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา
รายละเอียด >> www.rmuti.ac.th
 

BCNSP OPEN HOUSE ครั้งที่ 4 เปิดบ้านวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 กันยายน 2562
รายละเอียด >> www.facebook.com/smobcnsp/
 

SMST Open House 17th “งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่ 17”

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
เวลา 8.00 - 16.00 น.
สถานที่: แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน
รายละเอียด >> www.facebook.com/SMSTopenhouse
 

SIRIRAJ OPEN HOUSE 2019 งานเปิดบ้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช
ตั้งแต่เวลา 7.30 – 16.00 น.
รายละเอียด >> www.facebook.com/siopenhouse/
 

 

"งาน open house 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ" มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัคร วันที่ 8 - 12 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25-27 กันยายน 2562
และจัดงาน Open house ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562
ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด >> www.facebook.com/openhouse7healthkku/
 

Thammasat Open House 2019

ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียด >> www.facebook.com/thammasat.uni/
 

SWU Open house 2019 “เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562”

22 - 23 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รายละเอียด >> www.facebook.com/swuopenhouse/