สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กสพท. ประกาศผลคัดเลือกกลุ่มแพทย์ปี 59 เผยปีนี้นักเรียนทำคะแนนสูงสุดที่ 1 สอบติดที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ

UploadImage


   กสพท. ประกาศผลคัดเลือกกลุ่มแพทย์ปี 59 “อาวุธ” เผยปีนี้นักเรียนทำคะแนนสูงสุดที่ 1 สอบติดที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ย้ำผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ต้องเตรียมยื่นคะแนนโอเน็ต และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หากไม่ดำเนินการจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 


        ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) เปิดเผยว่า ตามที่ กสพท.ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ดำเนินการสอบวิชาเฉพาะไปเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2558 และได้รับคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แล้ว จึงทำการประมวลผล และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายของแต่ละสถาบันเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th  ทั้งนี้หากมีปัญหาใดๆ ผู้สมัครสามารถส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มี.ค.2559 ทางอีเมล์ cotmes.info@gmail.com หรือ โทรสาร 0-2411-4142 และ 0-2419-6443   ศ.นพ.อาวุธ กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเตรียมคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือจีพีเอเอ็กซ์ เพื่อไปยื่นตามวัน และเวลาที่แต่ละสถาบันกำหนด โดยนักเรียนคนใดมีคะแนนโอเน็ตไม่ผ่านเกณฑ์ คือ น้อยกว่า 60% จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทันที อย่างไรก็ตามผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายของแต่ละสถาบัน จะได้รับรหัสสำหรับเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) โดยต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์การได้รับคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.aupt.or.th ตามวันและเวลาที่ สอท.กำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที 


        ในปีนี้นักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดของ กสพท. สอบติดที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)โดยทำได้ 82.83 คะแนน รองลงมาคือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำได้ 82.32 คะแนน อย่างไรก็ตามภาพรวมของคะแนนในปีนี้เป็นที่น่าพอใจ และเมื่อดูคะแนนเฉลี่ยถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ขณะที่คะแนนอันดับ 1 และ2 ในปีนี้ไม่พลิกความคาดหมาย ยังเป็นของ มม. และจุฬาฯ เช่นเดิม" ศ.นพ.อาวุธ กล่าว

UploadImage