สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563 

 

แบบฟอร์มในการสมัคร
https://forms.gle/Yqi19TGigHuWoHQL7 สาขาเทคนิคการแพทย์

https://forms.gle/We6vmxEqTeLXKdqQA สาขาวิชากายภาพบำบัด

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)​ https://drive.google.com/…/1fD2mpVs44YZxd2QgqIw0A0DBKHHf9AY…
ประกาศรับสมัคร