สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำรวจรายจ่าย ค่าสมัครสอบ ของ #dek63
O-NET

- ไม่เสียค่าสอบ

GAT/PAT

- วิชาละ 140 บาท

9 วิชาสามัญ

- วิชาละ 100 บาท

วิชาเฉพาะแพทย์

- 800 บาท

IELTS

- 6,900 บาท

TOEFL

- 6,200 บาท

CU-TEP

- 900 บาท

TU-GET

- 500, 700 บาท

SWU - SET

- 500, 600 บาท

SAT

- 3,000 บาท

CU-AAT

- 1,300 บาท

CU-ATS

- 1,000 บาท

BMAT

- 6,700 บาท