สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS63 แยกตามมหาวิทยาลัยกำหนดข้อตกลงร่วมกันของสถบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.

มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันให้สถาบันอุดมศึกษาในเคลือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง เข้าร่วมในระบบ TCAS ทุกรอบ โดยไม่มีการเปิดรอบใดๆ ที่คู่ขนานกับ TCAS และทำงานภายใต้แนวปฏิบัติกลางร่วมกัน เพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงาน


ปฏิทินการดำเนินงาน TCAS63

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2-16 ธ.ค. 62
 • ประกาศผล : 30 ม.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 30-31 ม.ค. 63
 • สละสิทธิ์ : 1-2 ก.พ. 63

รอบที่ 2 โควตา

 • ประกาศรับสมัคร : 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
 • ประกาศผล : 22 เม.ย. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22-23 เม.ย. 63
 • สละสิทธิ์ : 24-25 เม.ย. 63

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • ประกาศรับสมัคร : 17-27 เม.ย. 63
 • ประกาศผล : 8 พ.ค. 63
 • สัมภาษณ์ : 11-15 พ.ค. 63
 • สละสิทธิ์ : 18-19 พ.ค. 63

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • ประกาศรับสมัคร : 7-20 พ.ค. 63
 • ประกาศผล : 29 พ.ค. 63
 • สัมภาษณ์ : 1 – 5 มิ.ย. 63
 • สละสิทธิ์ : 7-8 มิ.ย. 63

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก : 9-30 มิ.ย. 63
 • ประกาศผล : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ยืนยันสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยกำหนด
 

กำหนดการรับสมัคร "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"


 

รอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2 โควตา

 • ประกาศรับสมัคร : 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
 • สมัครที่ : www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • ประกาศรับสมัคร : 17-27 เม.ย. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • ประกาศรับสมัคร : 7-20 พ.ค. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก : 9-30 มิ.ย. 63
 • สมัครที่ : www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

หลักสูตรนานาชาติ เริ่มรับสมัครแล้วที่ : www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/international

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัปเดต!!! 15/10/2562)


รอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2 โควตา

 • ประกาศรับสมัคร : 6 - 20 ก.พ. 63
 • สมัครที่ : www.tuadmissions.in.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • ประกาศรับสมัคร : 17-27 เม.ย. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • ประกาศรับสมัคร : 7-20 พ.ค. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • เปิดรับบางสาขา (ประกาศให้ทราบหลังเสร็จสิ้นรอบที่ 4)

สอบวิชาเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ม.ค. - 26 ก.พ. 63 : www.tuadmissions.in.th

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2-15 ธ.ค. 62
 • สมัครที่ : admission.swu.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • ประกาศรับสมัคร : 6 - 19 ก.พ. 63
 • สมัครที่ : admission.swu.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • ประกาศรับสมัคร : 17-27 เม.ย. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • ประกาศรับสมัคร : 7-20 พ.ค. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • สมัครที่ : admission.swu.ac.th
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2-16 ธ.ค. 62
 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก : 10 ม.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 4 ก.พ. 63
 • รายงานตัว : 10 - 14 ก.พ. 63
 • สมัครที่ : admissions.kku.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • ประกาศรับสมัคร : 15 – 30 พ.ย. 62
 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก : 13 ก.พ. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 เม.ย. 63
 • รายงานตัว : 4 – 8 พ.ค. 63
 • สมัครที่ : admissions.kku.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • ประกาศรับสมัคร : 17-27 เม.ย. 63
 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก : 8 พ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 20 พ.ค. 63
 • รายงานตัว : 25 – 29 พ.ค. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • ประกาศรับสมัคร : 7-20 พ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก : 29 พ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิ.ย. 63
 • รายงานตัว : 15 – 19 มิ.ย. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก : 9 - 11 มิ.ย. 63
 • ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก : 14 มิ.ย. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 17 มิ.ย. 63
 • รายงานตัว : 20 – 21 มิ.ย. 63
 • สมัครที่ : admissions.kku.ac.th
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2-16 ธ.ค. 62
 • ประกาศผล : 13 ม.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 ม.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 30 – 31 ม.ค. 63
 • สมัครที่ : www.admission.ku.ac.th
 • ใช้ประวัติผลงาน
 • เลือกสมัครได้คนละ 1 โควตา 1 สาขา 

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร [โควตานักกีฬาดีเด่นฯ , โควตาศิลปวัฒนธรรม] : 6 – 21 ก.พ. 63
 • รับสมัคร [โควตาอื่นๆ] : 6 – 26 ก.พ. 63
 • ประกาศผล : 10 เม.ย. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 เม.ย. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 เม.ย. 63
 • สมัครที่ : www.admission.ku.ac.th
 • ใช้คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ และทดสอบวิชาเฉพาะ (ถ้ามี)
 • เลือกสมัครได้คนละ 1 โควตา 1 สาขา 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • รับสมัคร : 17 – 27 เม.ย. 63
 • ประกาศผล : 8 พ.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ [ศรีราชา] : 11 พ.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ [บางเขน/กำแพงแสน/สกลนคร/สุพรรณบุรี] : 12 พ.ค. 63
 • สมัครที่ : ทปอ.
 • ใช้คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด
 • เลือกสาขาแบเรียงลำดับไม่เกิน 6 ลำดับ

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • รับสมัคร : 7 – 20 พ.ค. 63
 • ประกาศผล : 29 พ.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ [ศรีราชา/สกลนคร] : 1 มิ.ย. 63
 • สอบสัมภาษณ์ [บางเขน/กำแพงแสน/สุพรรณบุรี] : 2 มิ.ย. 63
 • สมัครที่ : ทปอ.
 • ใช้คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT และ GPAX ตามองค์ประกอบและค่าร้อยละตามกลุ่มสาขาของ ทปอ.
 • เลือกสาขาแบบเรียงลำดับ ไม่เกิน 4 ลำดับ

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • ยังไม่มีประกาศ


 

มหาวิทยาลัยบูรพา

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2 - 16 ธ.ค. 62
 • สอบสัมภาษณ์ : 18 - 19 ม.ค. 63
 • ประกาศผล : 30 ม.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 3 ก.พ. 63
 • รายงานตัวออนไลน์ : 5 - 6 ก.พ. 63
 • สมัครที่ : http://regservice.buu.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 4 – 5 เม.ย. 63
 • ประกาศผล : 22 เม.ย. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 เม.ย. 63
 • รายงานตัวออนไลน์ : 29 – 30 เม.ย 63
 • สมัครที่ : http://regservice.buu.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • รับสมัคร : 17 – 27 เม.ย. 63
 • ประกาศผล : 8 พ.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 9 – 10 พ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 19 พ.ค. 63
 • รายงานตัวออนไลน์ : 21 – 22 พ.ค. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • รับสมัคร : 7 – 20  พ.ค. 63
 • ประกาศผล : 29 พ.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 30 – 31 พ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 มิ.ย. 63
 • รายงานตัวออนไลน์ : 10 – 11 มิ.ย. 63
 • สมัครที่ : เว็บไซต์ ทปอ.

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • รับสมัคร : 9 – 15 มิ.ย. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 21 มิ.ย. 63
 • ประกาศผล : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 23 มิ.ย. 63
 • รายงานตัวออนไลน์ : 25 – 26 มิ.ย.
 • สมัครที่ : http://regservice.buu.ac.th 

มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2 – 16 ธ.ค. 62
 • สมัครที่ : tcas.mahidol.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
 • สมัครที่ : tcas.mahidol.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • รับสมัคร : 17 – 27 เม.ย. 63
 • สมัครที่ : ทปอ.

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • รับสมัคร : 7 – 20 พ.ค. 63
 • สมัครที่ : ทปอ.


 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2-16 ธ.ค. 62
 • ชำระเงิน : 2 – 18 ธ.ค. 62
 • สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา : 4 ม.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม : 5 ม.ค. 63
 • ประกาศผล (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม) : 7 ม.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ โครงการต่างๆ (โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ) : 10 ม.ค. 63
 • ประกาศผล โครงการต่างๆ : 10 ม.ค. 63

รอบที่ 2 โควตา

 • ประกาศรับสมัคร : 6 ก.พ. – 16 มี.ค. 63
 • ชำระเงิน : 6 ก.พ. – 18 มี.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 9 เม.ย. 63
 • ประกาศผล : 10 เม.ย. 63

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 • ประกาศรับสมัคร : 17-27 เม.ย. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 13 พ.ค. 63
 • ประกาศผล : 17 พ.ค. 63

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 • ประกาศรับสมัคร : 7-20 พ.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 4 มิ.ย. 63
 • ประกาศผล : 7 มิ.ย. 63
 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปแบบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร : 2 – 16 ธ.ค. 62
 • ประกาศผล : 30 ม.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 30 – 31 ม.ค. 63
 • สละสิทธิ์ : 1 – 2 ก.พ. 63

รูปแบบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
 • ประกาศผล : 22 เม.ย. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 22 – 23 เม.ย. 63
 • สละสิทธิ์ : 24 – 25 เม.ย. 63

รูปแบบที่ 3 Admission 1

 • รับสมัคร : 17 – 27 เม.ย. 63
 • ประกาศผล : 8 พ.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 11 – 15 พ.ค. 63
 • สละสิทธิ์ : 18 – 19 พ.ค. 63

รูปแบบที่ 4 Admission 2

 • รับสมัคร : 7 – 20 พ.ค. 63
 • ประกาศผล : 29 พ.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ : 1 – 5 มิ.ย. 63
 • สละสิทธิ์ : 7 – 8 มิ.ย. 63

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • แจ้งให้ทราบภายหลัง