สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมค่าย (สายฟรี!!) Part2 ไว้ใส่เป็นกิจกรรมใน Port สำหรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ PortfolioMED SUT camp 10th
ค่ายสู่ฝันหมดใหม่หัวใจชนบท

 
รับสมัคร
 • 5-20 กันยายน 2562
 
วันจัดกิจกรรม
 • 26–28 ตุลาคม 2562
 
กิจกรรม
 • การเข้าค่ายในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะได้มิตรภาพและความทรงจำดีๆ กลับไป แต่ค่ายนี้อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของน้องในอีกหลายสิบปีข้างหน้า
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนักเรียนช่วงชั้น ม. 4-6 ที่มีความสนใจในวิชาชีพแพทย์
 
จำนวนที่รับเข้าร่วมโครงการ
 • จำนวน 60 คน
 
สมัคร >> www.facebook.com/medsutofficial/
 

Young Safe Internet Leader Camp 2019

รับสมัคร
 • วันนี้ -22 กันยายน 2562
 
วันจัดกิจกรรม
 • 18-20 ตุลาคม 2562
 
กิจกรรม
 • เรียนรู้เกี่ยวกับภัยร้ายในอินเทอร์เน็ต เปิดมุมมองโลกการทำงานดิจิทัล พัฒนาทักษะ Data Visualization และการเล่าเรื่อง (Storytelling)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
2. ประกอบด้วยสมาชิก 5 คนและครูที่ปรึกษา 1 คน
3. นักเรียนผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านทาง www.safeinternet.camp  พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ คุณครูที่ปรึกษาและแนบเอกสารดังนี้
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบ ปพ.6 ภาคเรียนล่าสุด
- ประกาศนียบัตรออนไลน์ จาก www.safeinternetforkid.com    
- Link VDO YouTube แนะนำสมาชิกในทีมความยาวไม่เกิน 2 นาที
 4. นักเรียนผู้สมัครจะต้องมีความประพฤติเหมาะสม มีความเป็นผู้นำ และได้รับความยินยอมจากผู้ ปกครองในการพักค้าง รวมทั้งสามารถร่วมกิจกรรมได้ครบตลอดทั้งโครงการ
 
จำนวนที่รับเข้าร่วมโครงการ
 • 120 คน ( นักเรียนจำนวน 100 คน และคุณครู 20 คน )
 
สมัคร >> www.safeinternet.camp/#
 

BBA Chula Camp

รับสมัคร
 • 7-22 กันยายน 2562
 
วันจัดกิจกรรม
 • 9-11 พฤศจิกายน 2562
 
กิจกรรม
 • ปีนี้ BBA Camp มาในธีม BBACamp8bit โดยตลอด 3 วันในค่าย (เช้าเย็นกลับ) น้องๆ จะได้เรียนรู้ทุก เกี่ยวกับ BBA โดยพี่ๆ BBA ตัวจริงเสียงจริง
 
สมัคร >> www.facebook.com/bbachulacamp/
 

Young Webmaster Camp

รับสมัคร
 • 2 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562
 
วันจัดกิจกรรม
 • 26 - 29 ธันวาคม 2563
 
กิจกรรม
 • ค่ายนี้มีมากกว่าเขียนเว็บ เนื่องจากเว็บไซต์หนึ่งเว็บต้องใช้คนที่มีทักษะหลากหลายในการสร้าง ทั้งในส่วนของผู้ที่ทำหน้าที่สร้างเว็บไซต์หรือโปรแกรมมิ่ง (Web Programming) ผู้ที่ออกแบบประสบการณ์ภายในเว็บไซต์หรือตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามอย่างเว็บดีไซน์ (Web Design) ผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในเว็บไซต์ (Web Content) และผู้ที่วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์อย่างมาร์เก็ตติ้ง (Web Marketing) เพราะฉะนั้น สามารถเลือกเข้าร่วมค่ายในสาขาใดสาขาหนึ่งได้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • บุคคลที่มีอายุ 18-23 ปี หรือผู้ที่เกิดในช่วง 1 มกราคม 1996 - 1 มกราคม 2002
 
สมัคร >> https://ywc17.ywc.in.th/