สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #dek63


มาแล้ว!! น้องๆคนไหนที่อยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สจล. เปิดรับสมัครแล้วนะ พร้อมทุนการศึกษาอีกกว่า 40 ทุน สามารถสมัครได้เลย


Educational background
The applicant must satisfy at least one of the following requirements:
1) Graduated or studying in Matthayom 6 or equivalent
2) Graduated or studying in the final year of grade 12 or grade 13 at an accredited college or
higher-education institutions in Thailand or aboard
3) Obtained or expected to receive in qualification equivalent to Matthayom 6 as approved
by the Ministry of Education before the start of Academic Year 2020.
The applicant must provide an official final transcript and their official high school diplomas and
or certificates of completion from their school before the start of Academic Year 2020.

 Academic Records
The applicant should submit at least one of the following standardized test results and obtain
a score which meets the minimum requirement as specified below:
1) SAT general test score of 1100 or higher
2) ACT composite score of 23 or higher
3) IB Diploma score of 29 or higher
4) Cumulative GPA in high school (5 semesters) in the 75th percentile
5) Any national higher education board exam result (such as A Level, Gaokao, GAT/PAT)
that the admission committee considers equivalent to one of the above qualifications
6) Certificate showing excellent performance from any academic activity provided by Faculty
of Engineering – KMITL

Remark: The applicants for Financial Engineering and Software Engineering are required to meet
one of these additional requirements.

- SAT subject test Math Level 1 or Math Level 2 score of 600 or higher
- ACT Math score of 23 or higher
- IB Diploma score for a subject in Mathematics with a score of 5 or higher
- AP test for a subject in Mathematics with a score of 4 or higher
- A-Level or AS-Level for a subject in Mathematics with grade B or above
- Pat 1 Score of 90 or higher
- Cumulative GPA of all Math subjects in high school at least 3 out of 4 (or equivalent)

English Language Requirement
The applicant should submit at least one of the following English proficiency Test score and
obtain a score which meets the minimum requirement specified below:

Admission Schedule 

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<