สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แผนการรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563


มาแล้ว!!! สำหรับน้องๆที่สนใจอยากเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะได้ออกรายละเอียดการรับสมัครมาแล้ว มีโครงการอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

โครงการเรียนดีโอลิมปิก
เปิดรับ 25 คน
ผ่านการอบรมค่าย สอวน. ครั้งที่ 1 และได้รับคัดเลือกไปค่าย สอวน. ครั้งที่ 2 ในสาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFEL iBT ≥ 60, IELTS ≥ 6.0 หรือ TOFEL ITP ≥ 500) ที่สอบภายใน 2 ปี
GPAX ม.4 และ ม.5 : ≥ 3.50
GPA วิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ ม.4 และ ม.5 : ≥ 3.50

โครงการเรียนดีอังกฤษ (ร.ร. ไทย และ ร.ร. นานาชาติ)
เปิดรับ 30 คน
มีผลการสอบ BMAT คะแนนเฉลี่ย section 1 และ 2 ≥ 5.0 หรือ advanced placement เฉลี่ย 3 วิชา
(ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์คณิตศาสตร์) ≥ 4.0 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ที่สอบภายใน 2 ปี 
โรงเรียนไทย : TOEFEL iBT ≥ 79 , IELTS ≥ 6.5 
GPAX ม.4 และ ม.5 : ≥ 3.50 GPA วิชา ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ ม.4 และ ม.5 : ≥ 3.50
โรงเรียนนานาชาติ : TOEFEL iBT ≥ 100 , IELTS ≥ 7.0 ผลการเรียนวิชา ชีววิทยา/ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์
UK system : Year 11-12 UK ≥ B+ หรือ 85% IGCSE/GCSE/GCE ‘O’ lavel ≥ B+ , AS/A ≥ lavel A หรือ IB diploma ≥  level 6
US system : Grade 10-11 US และ SAT II score ≥ 650 หรือ IB diploma ≥ lavel 6

โครงการนักกีฬาระดับชาติ / นานาชาติ
เปิดรับ 1 คน
เฉพาะประเภท ครอสเวิร์ด หมากกระดาน บริตจ์
GPAX ม.4 และ ม.5 : ≥ 3.25
GPA วิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิต อังกฤษ ม.4 และ ม.5 : ≥ 3.00รายละเอียดเพิ่มเติม