สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตารอบที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2563


ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครแล้วนะคะ
โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆทั้ง ม.3 / ปวช. / ปวส. และ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  น้องๆที่สนใจสมัครได้เลย รอบแรกเปิดรับสมัครแล้วนะ!


โควตารอบที่ 1

โควตารอบที่ 2

คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับ (ปวช.)
หลักสูตร 3 ปี รับนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าคุณสมบัติผู้สมัครระดับปวส.
หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 2 ปี รับผู้สมัคร ชั้น ปวส.


หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.

หลักสูตร 4-5 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>ไฟล์แนบ<<<

 สามารถสมัครที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ หรือสมัครด้วยตนเองที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( อาคารอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร.0986022754