สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2563มาแล้วจ้า!!!  ระเบียบการรับสมัคร TCAS ทั้ง 3 รอบ ของ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 Portfolio จำนวนรับรวม 120 คน
โครงการที่เปิดรับ
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) 44 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
1.เป็นนักเรียนสัญชาติไทย 
2.กำลังศึกษาชั้ย ม.6
3.เกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02) 76 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
1.เป็นนักเรียนสัญชาติไทย
2.กำลังศึกษาชั้น ม.6
3.ศึกษาโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.เกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

ทั้งสองโครงการต้องมีคะแนนสอบดังนี้

และคะแนนสอบ BMAT part 1 และ part 2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 4.5 ส่วน part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ


รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 148 คน

โครงการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
1.กำลังศึกษาชั้น ม.6 
2.ศึกษาโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
3.เกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.GPAX 3.00 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 96 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
1.กำลังศึกษาชั้น ม.6 
2.ศึกษาโรงเรียน/และมีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด  ที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนอกบัวลำภู
3.เกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.GPAX 3.00 


โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 16 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
1.กำลังศึกษาชั้น ม.6 
2.ศึกษาโรงเรียน/และมีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด  ที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย หนอกบัวลำภู
3.เกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.GPAX 3.00 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 44 คน
เกณฑ์การรับสมัคร ตาม กสพท กำหนด


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<