สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลับราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏรอบรับตรงเปิดรับสมัครแล้วนะคะ เปิดรับ 54 สาขา จำนวนรับรวมกว่า 3,469 คน

ภาคปกติรับสมัครออนไลน์

รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) 10 ต.ค. - 22 ธ.ค. 62
รอบที่ 2 (โควตา) 3 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
รอบที่ 3 (รับตรงอิสระ) 27 เม.ย. - 31 พ.ค. 63
ภาค กศ.พป.
รับสมัคร 10 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63

จำนวนรับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<