สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบ Portfolio ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการทุนนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
โครงการทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬากำหนดการรับสมัคร


​โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จำนวน 180 ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
GPAX 2.75 ตามที่กำหนดแต่ละหลักสูตร
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
มีแฟ้มผลงาน Portfolio ประกอบการรับสมัคร
คุณสมบัติอื่นๆตามที่สำนักวิชากำหนด


โครงการทุนนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
จำนวน 2 ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
กำลังศึกษาชั้น ม.6 
GPAX 3.40 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน 30 อันดับของโรงเรียน
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
มีแฟ้มผลงาน Portfolio ประกอบการรับสมัคร
คุณสมบัติอื่นๆตามที่สำนักวิชากำหนด

โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
จำนวน 10 ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
กำลังศึกษาชั้น ม.6 
GPAX 3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน 50 อันดับของโรงเรียน
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
มีแฟ้มผลงาน Portfolio ประกอบการรับสมัคร
คุณสมบัติอื่นๆตามที่สำนักวิชากำหนด


โครงการทุนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา
จำนวน 10 ทุน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
กำลังศึกษาชั้น ม.6 
GPAX 2.50 
มีคึุณสมบัติด้านกีฬาตามที่กำหนด
คุณสมบัติอื่นๆตามที่สำนักวิชากำหนด


ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<