สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนรับ TCAS63 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยจำนวนรับ TCAS63 ออกมาแล้ว โดยมีจำนวนรับรวมทั้งหมด 6,604 ที่นั่ง โดยมีการเปิดรับในรูปแบบที่ 1 มากที่สุด ถึง 2,735 ที่นั่ง หรือคิดเป็น 41% ของจำนวนรับทั้งหมด โดยจำนวนรับนั้นจะแบ่งออกเป็น 

รูปแบบที่ 1 Portfolio

- 2,735 ที่นั่ง หรือคิดเป็น 41%

รูปแบบที่ 2 โควตา

- 1,753 ที่นั่ง คิดเป็น 27%
 

รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

- 1,226 ที่นั่ง คิดเป็น 19%
 

รูปแบบที่ 4 แอดมิชชัน

- 890 ที่นั่ง คิดเป็น 13%
 

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ

- ยังไม่กำหนด 


จำนวนรับที่เปิดเผยออกมานี้อัปเดต ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง น้องๆ ต้องติดตามข่าวสารการรับสมัครตลอดด้วยนะ
 

รายละเอียด >> www.reg.kmitl.ac.th