สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เทศกาลศิลปการแสดงนิพนธ์ ครั้งที่ 9 "6 senses" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

UploadImage

        ละครเวทีน่าดูมาก !! น้องๆนศ. จากภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU ออกประชาสัมพันธ์ชวนดูละครเวที เทศกาลศิลปการแสดงนิพนธ์ ครั้งที่ 9 "6 senses" ชวนทุกคนมาเปิดทุกประสาทสัมผัสกับละครเวทีทั้ง 6 เรื่อง เปิดแสดงให้เข้าชมฟรี !! เริ่มแสดงเรื่องแรกวันศุกร์ที่ 18 มี.ค. นี้ กับเรื่อง "พราว"
        เรื่องที่ 1 - พราวตา (18 มี.ค.59)
        เรื่องที่ 2 – salary man ผู้ชาย(รัก)ปิด(รัก)เปิด ( 24 มี.ค.59)
        เรื่องที่ 3 - 3 สาวทรามทราม (1 เม.ย.59) 
        เรื่องที่ 4 – ลวง-หลอก (8 เม.ย.59)
        เรื่องที่ 5 – Franklins Mansion ( 22 เม.ย.59)
        เรื่องที่ 6 - ชาลี the musical (29 เม.ย.59)
เปิดให้เข้าชม 2 รอบการแสดง 13.00 น. และ 18.00น. ณ DPU Hall อาคาร 12