สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนสมัคร GAT/PAT ปีการศึกษา 2563>> ลิงก์สมัครสอบ GAT/PAT www.niets.or.th <<การรับสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 สทศ. จะเปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 25 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2562 โดยเปิดระบบรับสมัครวันแรก เวลา 09.00 น. และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส / ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครสอบ GAT/PAT อย่างละเอียดรายชื่อสนามสอบ >> สทศ. ประกาศรายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563