สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมรายชื่อ 80 สถาบันที่เข้าร่วม TCAS ปีการศึกษา 2563


 
เว็บไซต์ที่น้องๆสามารถเข้าไปดูระเบียบการในแต่ละรอบว่าทางมหาวิทยาลัยที่น้องๆสนใจเปิดรับในรอบไหนบ้าง
และมีคุณสมบัติหรือใช้เกณฑ์การรับสมัครอะไรบ้างได้ที่นี่เลยค่ะ