สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติการสมัครสอบ และชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT 63

‪สทศ. สรุปจำนวนผู้สมัครและชำระเงิน GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 หลังปิดระบบรับสมัคร (9 ธ.ค.62 เวลา 23.59 น.) และปิดระบบชำระเงิน (10 ธ.ค.62 เวลา 20.00 น.) มีผู้สมัครและชำระเงินทั้งสิ้น 255,295 คน‬

สถิติย้อนหลังการสมัครสอบและชำระเงิน GAT/PAT ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นระบบ TCAS

TCAS61 259,882 คน
TCAS62 265,552 คน
TCAS63 255,295 คน