สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2563


ใครอยากทำงานด้านการบินมาทางนี้ สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นดิน
น้องๆที่สนใจอย่าลืมศึกษาระเบียบการกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ
กำหนดการรับสมัคร
วิชาที่ต้องสอบ