สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 2 โควตา ทั้ง4 ภาค ปีการศึกษา 2563


ใกล้เข้ามาแล้ว! สำหรับการสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้ส่วนมากเป็นรอบที่รับน้องๆ ในเขตภูมิภาคต่างๆ แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆน้องเขตเหมือนกัน ยังไงอย่าลืมศึกษาระเบียบการกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ


ภาคเหนือ
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับจำนวน 5,342 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับจำนวน รอประกาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

3..มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับจำนวน 1,945 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

4.มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับจำนวน รอประกาศ
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่

5.มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับจำนวน รอประกาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


ภาคกลาง


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับจำนวน 
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับจำนวน 
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับจำนวน 
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับจำนวน 
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับจำนวน 
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


ภาคอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับจำนวน 
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับจำนวน รอประกาศ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 
คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับจำนวน รอประกาศ
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับจำนวน 
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่


ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับจำนวน 
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับจำนวน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปิดรับจำนวน 
ระเบียบการเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่