สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เลือกเรียนต่ออย่างไรให้ตรงใจ
เชื่อว่าพอขึ้นมาชั้น ม.6 แล้วเป็นเหมือนทางแยกที่น่าหนักใจสำหรับนักเรียนหลายๆ คน ส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่ตนเองไม่รู้ว่าควรเรียนต่อทางไหนดี อะไรที่จะเหมาะกับตนเอง บทความนี้จะเป็นการแจกแจงวิธีคิดเพื่อนำไปปรับใช้กันดู
 

เช็คทางเลือก

เมื่อเข้าสู่มัธยมปลาย จะมีการแบ่งสายการเรียนเป็นหลายสาย แน่นอนว่าอย่างแรกที่นักเรียนควรคำนึงถึง คือตนเองเรียนสายอะไร เพื่อนำไปสู่การมองหาทางเลือกว่าตนเองสามารถเลือกเรียนเข้าคณะไหนได้บ้าง รวมถึงทางเลือกในการเรียนต่อต่างประเทศด้วยเช่นกัน
 

หาข้อมูล

เมื่อบีบทางเลือกที่เรามีให้เล็กลงแล้วจากข้อแรก ต่อมาคือการหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หรือคณะต่างๆ ที่เราสามารถเลือกเรียนได้ ดูรายละเอียดการเรียน หลักสูตรของแต่ละคณะให้ดี เพื่อประเมินว่าตรงกับความชอบของเราหรือไม่ เพราะความชอบจะเป็นส่วนที่สำคัญในการผลักดันให้เราเรียนในคณะนั้นๆ ได้อย่างดี

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

แน่นอนว่าค่าหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้น ควรเช็คค่าเรียนของแต่ละคณะให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะคนที่ตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศ เรื่องค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเรียนสำคัญมาก
 

โอกาสในการทำงาน

ข้อนี้อาจดูเหมือนการมองระยะไกล แต่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะเราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีสูง เกิดอาชีพมากมาย และหลายอาชีพก็ถูก Disrupt หายไปเช่นกัน ดังนั้นศึกษาไว้ก็ไม่เสียหาย และเป็นการวางแผนในการต่อยอดอาชีพในอนาคตที่ดีเช่นกัน


เมื่อประมวลทางเลือกทั้งหมดเข้าด้วยกัน แน่นอนว่าทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้น ทางเลือกที่มีจะตรงตามความต้องการมากขึ้น ที่เหลือขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคน อย่าลืมว่าเริ่มต้นเร็ว เราจะเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุดในสนามแข่งนี้
อ้างอิงจาก
www.trueplookpanya.com
www.siuk-thailand.com