สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ 2563สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดให้ดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 โหลดได้แล้วที่เว็บไซต์ สทศ. 

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT >> ไฟล์แนบ
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา >> ไฟล์แนบ


 

ลิงก์สำรอง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT >> ดาวน์โหลด
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา >> ดาวน์โหลด

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT 63