สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ให้น้องๆ  Login เข้าระบบเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเพื่อจะได้ทราบสนามสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบของตนเอง และเพื่อป้องกันการไปผิดสนามสอบ
 

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ >> www.gatpat.niets.or.th