สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆ  ที่มีภูมิลำเนา/ศึกษาในโรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือดังนี้ 
เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครอย่าลืมศึกษาเกณฑ์การรับสมัครกันด้วยนะคะ