สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบโควตา รอบนี้เปิดรับหลายโครงการเลยนะคะ 
ได้แก่
โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร
โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษา
โควตา 28 จังหวัด
โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมฯ
โควตาผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยโบราณ
โครงการ พสวท.
โครงการสืบสานภาษาไทย
โควตาบุตรเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรมฯ
โควตาโรงเรียนในเครือข่าย 20 โรงเรียน
โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี 
โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรฯ


โครงการโควตา 28 จังหวัด
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด ดังนี้ กาญจนบุรี
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี