สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยบูรพา รอบโควตา 12 จังหวัด เปิดรับน้องๆ ในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี เท่านั้นนะคะ อย่าลืมศึกษา ระเบียบการกันก่อนสมัครด้วยนะ!

กำหนดการรับสมัคร


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร