สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563


TCAS รอบ ที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรอบนี้เปิดรับ 4 โครงการ 
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท


>>ระเบียบการเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<
2. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก (มีทุนการศึกษา)  
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา  150 ทุน
1.ประเภททุนเต็ม 50 ทุน
2.ประเภททุนบางส่วน 100 ทุน

รายละเอียดการจ่ายทุน 


กำหนดการรับสมัคร


>>ระเบียบการเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<


3.โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

>>ระเบียบการเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<


4.โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เปิดรับจำนวน 9 ทุน ทุนเต็ม 9 คน (จังหวัดละ 3 คน)
คณะที่เปิดรับสมัคร>>ระเบียบการเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<