สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563


มาแล้วค่ะ ! ระเบียบการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รอบโควตา
โดยรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยใช้คะแนนสอบสมรรถนะหลักและเฉพาะด้านที่จัดสอบเอง น้องๆที่สนใจอย่าลืมสมัครสอบกันด้วยนะคะ