สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามรอบโควตาเปิดรับสมัครน้องๆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรอบนี้เปิดรับกว่า 4,487 ที่นั่ง!!

 

กำหนดการรับสมัคร


โครงการที่เปิดรับสมัคร