สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข่าวดี! จุฬาฯ เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ "แพทยศาสตร์นานาชาติ" ปี 64 วุฒิป.ตรี ทุกสาขา สามารถเรียนต่อแพทย์ได้


ข่าวดี! จุฬาฯ เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ "แพทยศาสตร์นานาชาติ" ปี 64 วุฒิป.ตรี ทุกสาขา สามารถเรียนต่อแพทย์ได้
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ กับทาง "ประชาชาติธุรกิจ"
ในเรื่องการเตรียมเปิดหลักสูตรแพทย์นานาชาติ ในปี 2564 นี้
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และได้นำเสนอต่อแพทยสภาเพื่ออนุมัติแล้ว

คุณสมบัติของผู้เรียน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
มีความสนใจในด้านการแพทย์ เพื่อนำความรู้ทางการแพทย์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ
และที่สำคัญ ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ระยะเวลาในการศึกษา  4 ปี

สำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่จะเปิดรับเข้ามาครั้งนี้จะมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน คือเพิ่งค้นพบตัวเองว่าอยากเป็นแพทย์ 
หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในการเรียนแพทย์ โดยนำความรู้ที่มีในหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้ศึกษามาปรับใช้ 
เพื่อสร้างเสริมแพทย์ที่หลากหลาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ประชาธุรกิจ ออนไลน์
https://www.prachachat.net/education/news-410079