สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563


ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัคร
TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
สถานศึกษาและจำนวนรับเข้าศึกษา
ปี 1-3 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

จำนวนรับแต่ละแห่งดังนี้คุณสมบัติทางการศึกษา

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6
แผนการศึกษา วิทย์-คณิต
GPAX ≥ 3.00 

คะแนนสอบวิชาสามัญ สทศ. ขั้นต่ำ (%)