สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม(กระทรวงสาธารณสุข) น้องๆที่อยากเรียนหมอเตรียมตัวให้พร้อม
รอบนี้ใช้คะแนน GAT/PAT ที่สอบในปีการศึกษา 2563 เท่านั้นนะคะ

กำหนดการรับสมัคร