สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดรับสมัคร รอบโควตา โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆทั่วประเทศนะคะ