สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กสพท ออกประกาศ กรณีข้อสอบ วิชาเฉพาะมีปัญหากลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท) ออกประกาศฉบับที่ 5 เรื่อง แจ้งการประมวลผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท มีเนื้อหาว่า
  • กสพท ขออภัยในความผิดพลาด ในข้อสอบฉบับที่ 1 จำนวน 1 ข้อ และฉบับที่ 3 รหัสข้อสอบ C
  • กสพท จะดำเนินการพิจารณาผลคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประมวลผลทางการศึกษา โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการลำดับคะแนนวิชาเฉพาะของผู้เข้าสอบทุกคน

ประกาศฉบับที่ 5 >> ดาวน์โหลด