สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การตรวจสอบ และแก้ไขเกรดเฉลี่ย GPAX 6 ภาค ใน TCAS63

>> เข้าสู่ระบบ TCAS63 student.mytcas.com <<

 

การแก้ไขตรวจสอบ GPAX
- ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการรับข้อมูลผลการเรียนจากฐานข้อมูล iCAS ซึ่งจะเปิดระบบให้ตรวจสอบข้อมูลการศึกษา ได้แก่ GPAX 6 ภาค และ คะแนนเฉลี่ยและจำนวนหน่วยกิตสะสมรายกลุ่มสาระ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2563 ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้ในการกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรอบที่ 3 (รับสมัครวันที่ 17 – 27 เมษายน 2563)

- ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการแก้ไขเกรดเฉลี่ย GPAX 5 ภาคในขณะนี้ ขอให้รอวันที่ 12 เมษายน 2563 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเกรดเฉลี่ย GPAX 6 ภาคทีเดียว (ไม่ต้องแก้ GPAX 5 เพราะไม่ได้ใช้ในการคัดเลือกแล้ว)

- ถ้าข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง ไม่ต้องแก้ไข และ ไม่ต้องแนบไฟล์ ใบ ปพ. 1 เข้าระบบ

- ถ้าข้อมูลผิดพลาด หรือ ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วเติมแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบไฟล์ใบ ปพ.1 ที่เป็น pdf ไฟล์ รวมข้อมูลใบ ปพ. 1 ทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์เดียว ส่งเข้าระบบให้แอดมินตรวจสอบความถูกต้อง

 

เด็กซิ่วกรอกปีจบการศึกษา


‪ทปอ. แจ้ง กรณี วันอนุมัติจบ ในระบบ #TCAS63 ที่ https://student.mytcas.com ‬
‪ขณะนี้ ทปอ. เปิดให้ #dek63 #เด็กซิ่ว กรอก วันอนุมัติจบ ได้ด้วยตนเอง โดย กดแก้ไขข้อมูล > กรอกวันอนุมัติจบตามใบ ปพ.1:พ ของตนเองลงไป > กดบันทึกการแก้ไข “ไม่ต้องอัปโหลด PDF ใบ ปพ.1:พ “‬
ข้อมูลจาก : ​P'Dome