สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 Admission1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รอบนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับรวม 2,133 ที่นั่ง

- รอบที่ 3 สามารถสมัครได้สูงสุด 6 อันดับ (6 รหัส) จะสมัครกี่อันดับก็ได้ หรือสมัครแค่ 1 อันดับก็ได้
- เป็นการเลือก "แบบเรียงลำดับ" คือจะพิจารณาจากอันดับ 1 ก่อน และสุดท้ายจะติดได้แค่ 1 อันดับเท่านั้น (เหมือนกับรอบ 4 Admission)
- จะเลือกสาขาในหรือนอก กสพท จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 6 อันดับ

เกณฑ์การรับสมัคร
1. ต้องมีคะแนนรวมวิชาสามัญตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 30%
** สมมุติ รหัสที่เราสมัครใช้วิชาสามัญ 4 วิชา แปลว่า เราต้องมีคะแนนวิชาสามัญรวมกันไม่น้อยกว่า 4 x 30 = 120 คะแนน
30% นี้ไม่ได้หมายถึง 30% ของแต่ละวิชา แต่ใช้เป็นคะแนนรวม
ถ้าใช้ 5 วิชา ต้องมีคะแนนรวมวิชาสามัญตั้งแต่ 150-500 คะแนน
ถ้าใช้ 7 วิชา ต้องมีคะแนนรวมวิชาสามัญตั้งแต่ 210-700 คะแนน

2. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แต่ละรหัสแจ้งไว้ 
3. มีคะแนนครบ และผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำทั้งหมด
** ไม่ได้สอบ ไม่เท่ากับมี 0 คะแนน
** วิชาสามัญสายวิทย์และสายศิลป์ ไม่สามารถใช้แทนกันได้
** หากไม่มีการแจ้งเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ในแต่รหัส ก็คือไม่มีเกณฑ์ย่อย (มีแค่เกณฑ์ข้อ 1)
** ถ้าในหัวข้อวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำ เขียนว่า "GAT/PAT PAT 3 ความถนัดทาง...."
แปลว่าใช้ PAT 3  คำว่า "GAT/PAT" เป็นแค่หัวข้อ

- เอกสารระเบียบการ มช. เว็บในหัวข้อ "คณะและสาขาที่เปิดรับของ มช."  : https://www1.reg.cmu.ac.th/…/11f5db45dbbc1b848df3779ce223ab…
.- รายละเอียดการเลือกอื่น ๆ และการชำระเงิน ให้ศึกษาในเว็บ Mytcas >> คลิกที่นี่