สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า หลักสูตรแรกของประเทศไทย ปีการศึกษา 2563


วิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
หลักสูตรด้านวัสดุนาโนระดับปริญญาตรี #หลักสูตรแรกของประเทศไทย
โดยการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ระดับนาโนฯ ถือเป็นศาสตร์ใหม่
ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน และจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย 


TCAS63 รอบ3 นี้ หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุนาโน ได้ประกาศเพิ่มจำนวนที่นั่งจาก 15ที่นั่ง เป็น 60 ที่นั่ง​


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<
สมัครได้ที่เว็บไซต์ MyTcas : 
https://www.mytcas.com/