สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ใครว่าตอนนี้เครื่องบินจอดอยู่เฉยๆ??

ใครว่าตอนนี้เครื่องบินจอดอยู่เฉยๆ?นี่คือภาพการจราจรทางอากาศในวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 14:45 น. ในช่วงวิกฤต


ถึงแม้หลายเที่ยวบินจะต้องระงับการบิน แต่การเดินทาง และการขนส่งทางอากาศ ยังคงมีความจำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ การขนส่งสินค้าต่างๆ ดังนั้นการดำเนินการต่างๆยังคงต้องมีบุคคลากรการบินในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา

การเดินทางทางอากาศเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดของผู้โดยสาร ทั้งยังมีความเร็วในการเดินทาง ความสะดวกสบาย จึงเป็นที่นิยมของผู้โดยสารทั่วโลกที่จะเดินทางโดยเครรื่องบิน รวมทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศ ก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้ากระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และระหว่างปรเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับสิ่งของที่ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่ง เมื่อมีวิกฤติ COVID-19 อุตสาหกรรมการบินของโลกย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน แต่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA ) ยังมีความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการบินจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วแบบ V-Shape เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเหตุการณ์โรคระบาด SARS เมื่อปี พ.ศ. 2545 ในตอนท้ายที่สุดอุตสาหกรรมการบินก็กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน 

ฉะนั้นแม้จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ แต่การเดินทาง การขนส่งด้วยเครื่องบินก็ยังไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่ตามมาคือความต้องการบุคคลากรด้านการบินก็ยังมีอยู่ และเมื่อวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปผู้คนจะกลับมาเดินทางด้วยเครื่องบินเช่นเดิม การเรียนด้านการบินจึงเป็นทางเลือกที่ดี และมีอนาคตสดใสรออยู่
 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยวิทยาลัยมี Mock Up ที่ใช้ในการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นเครื่องบินแบบ A300-600 โดยมีอุปกรณ์การฝึกที่ครบสมบูรณ์เสมือนจริง รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง

 

U-Review : www.u-review.in.th/th/edu/34579
เว็บไซต์สาขา : cadt.dpu.ac.th