สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมจำนวนรับ TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2563


สำหรับน้องๆคนไหนสนใจสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถสมัครได้เลยนะคะ และมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครยาวถึงเดือน พ.ค. เลยนะอย่าลืมศึกษาระเบียบการกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะ

สามารถสมัครได้ทาง MyTcas.com : https://www.mytcas.com/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จำนวนรับรวม 2,355 ที่นั่ง
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จำนวนรับ 375 ที่นั่ง
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จำนวนรับรวม : ไม่จำกัด
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จำนวนรับรวม : ไม่จำกัด
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับรวม : 727 
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จำนวนรับรวม : 741
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : คลิกที่นี่  
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จำนวนรับรวม : 435
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
จำนวนรับรวม : ไม่จำกัด
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จำนวนรับรวม : 135
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่