สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบรับตรง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดรับสมัครรอบรับตรงที่ไม่ได้อยู่ใน TCAS 
โดยรอบนี้เปิดรับสมัคร น้องๆ ที่สำเร้จการศึกษาชั้น ม.6 ปวช. ปวส. และ กศน. แถมมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะ

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาการตลาด
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
เปิดสอนภาคปกติ / วันอาทิตย์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขารัฐประศาสนศาสตร์*
สาขาดิจิทัลมีเดีย**
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
เปิดสอนภาคปกติ / เสาร์ค่ำ-อาทิตย์*/อาทิตย์**

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า*
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ **
เปิดสอนภาคปกติ / ภาคค่ำ / เสาร์-อาทิตย์* / อาทิตย์วันเดียว**


คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
เปิดสอนภาคปกติ  เสาร์-อาทิตย์ 


สมัครเรียนออนไลน์ วันนี้ – 30 มิ.ย 63

รับสิทธิ์พิเศษ
รับสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา สูงสุด 40,000 บาท
สมัครเรียนเป็นคู่ รับทุนการศึกษา คู่ละ 5,000 บาท
สมัครยกแก๊ง 5 คน รับทุนการศึกษา คนละ 3,000 บาท 
ลิงก์ รับสมัคร >>> คลิกที่นี่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย :  https://adm.sau.ac.th/