สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)


>> ลิงก์ประกาศผล <<ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย (การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายได้มีการเปลี่ยรูปแบบ หรือยกเลิก โปรดติดตามรายละเอียดกับมหาวิทยาลัย) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท (Admission1) หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครไปในวันที่  17-27 เม.ย. 63 ผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com โดยหลังจากนี้ให้น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการ

- ยืนยันสิทธิ์ (ในระบบ) : 8 - 9 พฤษภาคม 2563
- สัมภาษณ์ : 11 - 15 พฤษภาคม 2563 ***บางสาขา