สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission 2  38 สาขา รับรวม 271 ที่นั่ง!! 


กำหนดการรับสมัคร


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัคร : ไฟล์แนบ
สมัครได้ทาง : https://www.mytcas.com/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://www.ksu.ac.th/