สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบสถิติการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 Admission 2 ปี 61-63
ทปอ. เผย ข้อมูลการคัดเลือก #TCAS63 รอบที่ 4 #รับกลางร่วมกัน (ข้อมูล ณ 12 พ.ค.) 
จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ 
TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission ในปี้นี้ ประกอบด้วย 3,171 คณะ/สาขาวิชา รวม 69 สถาบัน
จำนวนรับรวม 120,966 ที่นั่ง รอลุ้นกันค่ะว่าในรอบนี้จะมีผู้ผ่านการคัดเลือกเท่าไหร่
TCAS’63
สถาบันที่เข้าร่วม 69 แห่ง
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 3,171 สาขา
รับ 120,966 คน
สมัคร 61,386 คน
ผ่านการคัดเลือก ??,??? คน (ประกาศผล 29 พ.ค.)

TCAS’62
สถาบันที่เข้าร่วม 70 แห่ง
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 4,048 สาขา
รับ 118,852 คน
สมัคร 69,440 คน
ผ่านการคัดเลือก 52,315 คน


TCAS’61
สถาบันที่เข้าร่วม 62 แห่ง
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 3,297 สาขา
รับ 119,484 คน
สมัคร 54,782 คน
ผ่านการคัดเลือก 44,476 คน