สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย TCAS63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admssion1) ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ได้แจ้งคะแนนสูงสุด ต่ำสุด โดยการคิดคะแนนทุกสาขาวิชา จะคิดคะแนนรวม เต็ม 10,000 คะแนน ดังนี้


ดาวน์โหลด PDF >> ไฟล์แนบ

 

TOP10 คณะ/สาขา มก. คะแนนต่ำสุดของคนสอบติดสูงสุดใน TCAS63 รอบ 3

1. คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

2. คณะมนุษยศาสตร์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ) 

3. คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 

4. คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 

5. คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย 

6. คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาจีน 

7. คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 

8. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 

9. คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส 

10. คณะมนุษยศาสตร์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)