สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แถลงการณ์​ประชาคมคณะวารสารศาสตร์​และสื่อสารมวลชน​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ เยียวยา​รับเพิ่มอีกแค่ 60 จาก 198 คน

อาจารย์​คณะวารสารศาสตร์​และสื่อสารมวลชน มธ. 34 คน ออกแถลงการณ์​ ที่อาจทำให้น้องๆ ที่ได้รับการเยียวยาจากความผิดพลาดการประมวลผล #TCAS63 รอบที่ 3 198 คน ได้เข้าเรียนวารสารศาสตร์​ มธ.​ จริงแค่ 60 คน
หนึ่ง ให้คงจำนวนและรายชื่อผู้มีสิทธิทั้ง 87 คนเอาไว้ เพราะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบการรับของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในภาพรวมทั้งประเทศ แม้ "บางส่วนเป็นรายชื่อที่ผิดพลาด" โดยมีถึง 40 คนที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะ แต่ก็ต้อง "ยกประโยชน์ให้" คนกลุ่มนี้ไป 

สอง ให้ยอดรับใหม่มีจำนวน 60 คน โดยมาจากกลุ่มผู้ขอรับสิทธิเยียวยา 198 คน แต่เลือกเฉพาะกลุ่ม PAT 7.1-7.4 ซึ่งเดิมไม่ได้นำคะแนนส่วนนี้มารวม และเรียงลำดับจากสูงสุดจนครบโควต้า 60 คนซึ่งคะแนนถึงเกณฑ์

สาม ให้ มธ. ดำเนินการร่วมกับ ทปอ. ให้ผู้สมัคร 198 คน (ลำดับรองลงมาจาก 60 คนแรก) สามารถใช้สิทธิเดิมตามที่ประกาศผล TCAS รอบ 3 จากคะแนนที่ได้รับจริง หรือสมัคร TCAS รอบ 4 ได้ "ในกลุ่ม 198 คน พบว่ามีอยู่ 50 คนที่มีสิทธิเรียนที่คณะ/มหาวิทยาลัยอื่น แต่ไม่เรียน และเลือกมาเรียนกับเราหลังได้รับอีเมล์เรื่องการเยียวยา จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยไปบริหารจัดการหลังบ้าน เพื่อคืนสิทธิเข้าเรียนในคณะที่นักเรียนเหล่านี้เลือกไว้" รศ. กัลยกร อธิบายเพิ่มเติม

สี่ ให้คงจำนวนรับผู้สมัคร TCAS รอบ 4 หรือ Admission 2 ของคณะวารสารศาสตร์ฯ ไว้ที่ 120 คน เพื่อรักษาสิทธิให้แก่นักเรียนที่วางแผนจะสมัครในรอบดังกล่าว


ข่าวจาก:
พี่โดม 
BBCThai