สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาพร้อมมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รอบที่ 4 และ รอบที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว พร้อมทุนการศึกษากว่า 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

- ทุนการศึกษาให้เปล่า จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
- ทุนการศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา จำนวน 1 ทุน

สาขาที่เปิดรับสมัคร
1. นิติศาสตร์ 
2. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ภาษาจีน 
4. ภาษาอังกฤษ 
5. รัฐศาสตร์ 
6. การท่องเที่ยว 
7. รัฐประศาสนศาสตร์ 
8. นิเทศศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 4 วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 5 วันที่ 21 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2563

สอบถามกันที่กล่องข้อความได้ ที่เพจFacebook : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์