สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS63 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประกาศ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของผู้ที่ยืนยันสิทธิ์  รอบที่ 3 Admission 1 แล้วนะคะ 

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (เอกเดี่ยว)
คะแนนสูงสุด 19,382.5000
คะแนนต่ำสุด 17,902.5000

วิชาเอกประถมศึกษา (เอกเดี่ยว)
คะแนนสูงสุด 18,686.2500
คะแนนต่ำสุด 15,450.0000


วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (เอกเดี่ยว)
คะแนนสูงสุด 19,302.5000
คะแนนต่ำสุด 17,672.5000

วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (เอกคู่)
คะแนนสูงสุด 20,568.7500
คะแนนต่ำสุด 19,237.5000


วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (เอกคู่)
คะแนนสูงสุด 19,113.7500
คะแนนต่ำสุด 16,650.0000


วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (เอกคู่)
คะแนนสูงสุด 22,275.7500
คะแนนต่ำสุด 18,731.2500

วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (เอกคู่)
คะแนนสูงสุด 20,898.7500
คะแนนต่ำสุด 14,808.7500


วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (เอกคู่)
คะแนนสูงสุด 19,893.7500
คะแนนต่ำสุด 16,991.2500


วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (เอกคู่)
คะแนนสูงสุด 18,393.7500
คะแนนต่ำสุด 15,708.7500


วิชาเอกการวัดประเมินและวิจัยการศึกษา (เอกคู่)
คะแนนสูงสุด 19,687.5000
คะแนนต่ำสุด 16,908.7500