สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 เหตุผล ที่ควรเลือกเรียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)หากน้องๆ มัธยมปลายคนไหนกำลังมองหามหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ
สามารถเสริมสร้างศักยภาพทั้งความรู้ด้านวิชาการอย่างเป็นเลิศ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในแบบฉบับเจ้าของภาษา และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่สามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศได้
ที่ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล หรือ MUIC คือคำตอบที่ดีที่สุดของน้องๆ
พร้อมเปิดรับทุกคนให้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ได้จริง
มาดูกันค่ะ ว่าทำไมควรเลือกเรียนที่นี่

 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจศึกษาต่อที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College - MUIC)
เพิ่มเพื่อน LINE Official ที่  https://bit.ly/LINEmuicfriend 
ข้อมูลการรับสมัคร ที่ https://bit.ly/MUICApply 
สาขาวิชาที่เปิดสอน : https://bit.ly/UndergProgramsENG
โทรศัพท์ 02 700 50000 ต่อ 4344-7