สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 มหาวิทยาลัยยอดฮิต TCAS'63 รอบที่ 4

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา TCAS63 รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน2 (Admission2) ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

สถาบันที่เข้าร่วม 69 แห่ง
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 3,171 สาขา
รับ 120,966 คน
สมัคร 61,386 คน

TOP 10 สาขายอดฮิต TCAS'63 รอบที่ 4