สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวคณะจิตวิทยาแต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง?


คณะจิตวิทยาอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจและมีผู้สมัครเยอะทุกปี หลายคนก็อาจจะสงสัยและมีความสนใจว่าอยากจะศึกษาต่อในคณะนี้ดีรึเปล่า
วันนี้พี่ก็ได้นำแต่ละสาขาในคณะจิตวิทยามาแนะนำ เผื่อเป็นแนวทางให้น้องๆที่สนใจและอยากศึกษาเพิ่มเติมว่าแต่ละสาขานั้นเรียนอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

จิตวิทยาคือ การศึกษาด้านความคิด จิตใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาในเรื่องการรับรู้ อารมณ์  บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สามารถนำไปประยุกต์ความรู้กับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบการศึกษา การจ้างงาน กิจกรรมในครอบครัว

น้องๆที่สนใจจะเรียนคณะนี้สิ่งสำคัญเลย น้องๆต้องชอบและสนใจเกี่ยวกับการพูดคุย ได้คิดและ แลกเปลี่ยนทัศนคติ
เพราะงานด้านจิตวิทยาเป้นงานที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นหลัก
อ้างอิงจาก : www.campus.campus-star.com/variety/70291.html
อ่านเพิ่มเติมสาขาจิตวิทยาคลินิค : www.admissionpremium.com/content/1426